top of page
logo Zonta Groningen 1991
Z z z z z

Missie en Visie

Zonta International is een wereldwijde organisatie van ca. 30.000 leden en (bijna) 1200 clubs. Ze houdt zich bezig met de verbetering van de positie van vrouwen en meisjes wereldwijd.

Zonta International komt op voor gelijke rechten van vrouwen, stimuleert hun actieve deelname aan het maatschappelijke- en beroepsleven en ondersteunt kansarme vrouwen.

Om die doelen te realiseren houdt Zonta International zich bezig met:

  •  Fundraising: het inzamelen van geld door activiteiten. Deze gelden worden beschikbaar gesteld aan    projecten die de maatschappelijke positie dan wel de gezondheid of het welzijn van vrouwen bevorderen.

  • Service: het verlenen van diensten aan personen of aan organisaties die Zonta doelen nastreven. Hierbij wordt letterlijk ‘de handen uit de mouwen’ gestoken.

  • Advocacy: het uitdragen van opvattingen over zaken die verbetering behoeven om het doel ‘gelijkwaardigheid van meisjes en vrouwen’ te bereiken of te behouden. Voorbeelden hiervan zijn deelname aan de acties van Zonta International in het kader van ‘Zonta says no to violence against women’.

bottom of page