top of page
logo Zonta Groningen 1991
Z z z z z

Invitation
Zonta Fundraising Dinner

Z z z z z

Graag nodigen wij u uit namens Zonta Groningen 1991 om deel te nemen aan een feestelijk benefiet-buffetdiner voor Stichting Femina

zonta groningen1991/fundraising-2016-2018 en stichting femina.nl

Wanneer                      Vrijdag 19 Januari 2018

Waar                             Stichting Clubhuis voor Doven
                                      Munnekeholm 4, 9711 JA Groningen

Starting                        Time 18:00 hr


Special event               Tombola

Kosten                          € 75,00/p.p. (alles inbegrepen)

Aanmelden                  per e-mail bij: zontafundraising@yahoo.com
                                      (t/m dinsdag 16 Januari 2018)


Donation                     NL93  ABNA 0586 3855 17  t.a.v.  Zonta Groningen                                                             Onder vermelding: ‘Fundraising dinner’

Uw aanmelding wordt definitief wanneer het bedrag is ontvangen.
Overgemaakte bedragen worden niet teruggestort. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, dan kunt u anderen in uw plaats laten gaan of uw betaling als een gift beschouwen. Wij verzoeken u om in dat geval een e-mail of berichtje aan bovenstaand adres te sturen met de vermelding: “ik ben helaas verhinderd en beschouw mijn bijdrage als een gift/ ik ben helaas verhinderd en in plaats van mij komt/komen:...”

Wij hopen van harte u en uw invités op deze bijzondere avond te mogen begroeten,

Namens Zonta Groningen 1991,
Petra Rudolf

bottom of page