Fundraising 2020

Zonta Groningen zamelt geld in voor Vrouwencentrum Jasmijn Kracht on Tour Fonds. Dit fonds helpt vrouwen aan onderwijs voor een goede toekomst. In Groningen is ingezet op sociaal economisch kwetsbare vrouwen en er zijn al mooie resultaten geboekt op samenwerking tussen organisatie, onderwijsinstellingen en bedrijven. Zonta Groningen 1991 ondersteunt Jasmijn Kracht on Tour Fonds zodat schoolgeld en boeken betaald kunnen worden en deze vrouwen toch perspectief krijgen op een betere toekomst (zie www.jasmijnkrachtontourfonds.nl)

 

© Zonta Groningen 1991              Fotografie:©Zonta Groningen 1991                     vernieuwd september 2016